VERGOEDINGEN

Vergoedingen behandelingen in 2016

Jaarlijks zijn er veranderingen in de zorg, zo ook in 2016. Wij zetten dat op hoofdlijnen voor u op een rij.

Basis- en aanvullende zorgverzekering
Wij hebben de basisverzekering als uitgangspunt genomen voor deze uitleg. Daarnaast hebben veel mensen een aanvullende verzekering. In dat geval verschillen de vergoedingen voor behandelingen per pakket en per zorgverzekeraar. Voor precieze informatie kunt u daarom het beste met uw zorgverzekeraar overleggen.

Eigen risico
Bij de basisverzekering geldt voor iedereen een verplicht eigen risico (18 jaar en ouder). Per 1 januari 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per persoon. Als behandelingen voor een zelfde aandoening over de jaarwisseling doorlopen, dan is weer opnieuw een eigen risico verschuldigd. Voor aanvullende verzekeringen gelden per kalenderjaar soms maximum bedragen en extra eigen risico’s. Houdt u er rekening mee dat behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering, mogelijk eerst van uw verplicht eigen risico gaan.

Declaraties
De behandelingen die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen, worden in principe direct bij de verzekeraar ingediend. Komt u niet opdagen bij een gepland consult, of zegt u te laat af, dan wordt 75% van het tarief aan uzelf gedeclareerd.

Fysiotherapie en oefentherapie
De vergoedingen van fysiotherapie en oefentherapie komen uit hetzelfde potje. Hierdoor zijn dezelfde vergoedingen van toepassing. Beide behandelingen gaan ten koste van het door uw zorgverzekeraar aantal vergoede behandelingen uit de aanvullende verzekering voor oefen- en fysiotherapie. Houdt u hier rekening mee.

Fysio- en oefentherapie worden vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u behandelingen vergoed wat niet ten koste gaat van uw eigen risico.

Chronische aandoeningen Bij een chronische aandoening die vermeld staat op de verkorte “chronische lijst”, te vinden op www.zorgteam.nl/zorgteam/vergoedingen, vergoedt iedere basisverzekering de fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21e behandeling. Na de 21e behandeling gaat dit eerst ten koste van uw eigen risico. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden ook de eerste 20 behandelingen.

Onder de 18 jaar Vanuit de basisverzekering worden er maximaal 18 vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening die vermeld staat op de verkorte “chronische lijst”, te vinden op www.zorgteam.nl/zorgteam/vergoedingen, worden alle behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Dit gaat eerst ten koste van uw eigen risico. Diëtist (partner Diëtheek)

Uit de basisverzekering worden 3 uren per kalenderjaar vergoed. Afhankelijk van zorgverzekeraar en gekozen pakket, is het mogelijk dat er extra behandeluren zijn gedekt in de aanvullende verzekering. Dit gaat eerst van uw verplicht eigen risico af.

Ergotherapie
Uit de basisverzekering worden maximaal 10 uur per persoon per kalenderjaar vergoed. Dit gaat eerst van uw verplicht eigen risico af. Afhankelijk van zorgverzekeraar en gekozen pakket, is het mogelijk dat er extra uren zijn gedekt in de aanvullende verzekering. Bij vergoeding uit de aanvullende verzekering, wordt het eigen risico niet belast.

Psychologie (partner 1nP en Indigo)
De behandeling wordt vergoed vanuit een zorgproduct Generalistische Basis GGZ en zijn zonder extra eigen bijdragen.

Declaraties en vergoedingen
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de afgesloten polis, worden de consulten bij de behandelaars geheel of gedeeltelijk vergoed. De behandelaars declareren zelf naar u of de verzekeraar toe, dat komt dus van onze gelieerde partners MC Groep, ZorgTeam, Diëtheek, 1nP en Indigo. U dient zelf in de gaten houden dat het aantal in uw specifieke situatie, vergoede behandelingen niet worden overschreden. Is uw zorgpolis niet voldoende, dan komen deze kosten voor uw eigen rekening. Wij adviseren u zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar in hoeverre u recht heeft op vergoeding van behandelaars.

 

Uitgebreide informatie
De overheid heeft een duidelijke website met veel informatie over de veranderingen in de zorgverzekeringen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

 

De opzet van bovenstaande tekst is bedoeld als globale informatie. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud.

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op

Laat een bericht achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search