Vergoedingen

 

 

 

Jaarlijks zijn er veranderingen in de zorg. Wij zetten dat op hoofdlijnen voor u op een rij.

 

Basis- en aanvullende zorgverzekering

Wij hebben de basisverzekering als uitgangspunt genomen voor deze uitleg. Daarnaast hebben veel mensen een aanvullende verzekering. In dat geval verschillen de vergoedingen voor behandelingen per pakket en per zorgverzekeraar. Voor precieze informatie kunt u daarom het beste met uw zorgverzekeraar overleggen.

Eigen risico

Bij de basisverzekering geldt voor iedereen een verplicht eigen risico (18 jaar en ouder). Het verplicht eigen risico is € 385,- per persoon. Als behandelingen voor een zelfde aandoening over de jaarwisseling doorlopen, dan is weer opnieuw een eigen risico verschuldigd. Voor aanvullende verzekeringen gelden per kalenderjaar soms maximum bedragen en extra eigen bijdragen. Houdt u er rekening mee dat behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering, mogelijk eerst van uw verplicht eigen risico gaan.

Declaraties

De behandelingen die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen, worden in principe direct bij de verzekeraar ingediend. Komt u niet opdagen bij een gepland consult, of zegt u te laat af, dan wordt 75% van het tarief aan uzelf gedeclareerd.

Fysiotherapie 

De behandelingen gaan ten koste van het door uw zorgverzekeraar aantal vergoede behandelingen uit de aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Houdt u hier rekening mee.

Fysiotherapie wordt vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u behandelingen vergoed wat niet ten koste gaat van uw eigen risico.

Chronische aandoeningen

Bij een chronische aandoening die vermeld staat op de verkorte “chronische lijst”, te vinden op https://zorgvergoeding.com, vergoedt iedere basisverzekering de fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Na de 21e behandeling gaat dit eerst ten koste van uw eigen risico. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden ook de eerste 20 behandelingen.

Onder de 18 jaar

Vanuit de basisverzekering worden er maximaal 18 vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening die vermeld staat op de verkorte “chronische lijst”, te vinden op https://zorgvergoeding.com, worden alle behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Dit gaat eerst ten koste van uw eigen risico.

Declaraties en vergoedingen

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de afgesloten polis, worden de consulten bij de behandelaars geheel of gedeeltelijk vergoed.

U dient zelf in de gaten houden dat het maximum aantal te vergoeden behandelingen in uw situatie niet worden overschreden. Is uw zorgpolis niet voldoende, dan komen deze kosten voor uw eigen rekening. Wij adviseren u zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar in hoeverre u recht heeft op vergoeding van behandelaars.

Uitgebreide informatie

De overheid heeft een duidelijke website met veel informatie over de veranderingen in de zorgverzekeringen: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

Bovenstaande informatie is bedoeld als globale informatie. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud.