PSYCHOLOGIE

Psychologische behandeling

Veel mensen krijgen op een bepaald moment in hun leven te maken met psychische problemen. Bij het Zorgteam worden de psychologische behandelingen uitgevoerd door onze partner 1NP. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De psychologen zijn onderdeel van verschillende multidisciplinaire teams voor bijvoorbeeld de behandeling van burnout, vermoeidheid en pijn. U heeft voor onze psychologische behandeling een doorverwijzing van de huisarts nodig. Zorgverzekeraars vinden een verwijzing van een medisch specialist onvoldoende.

Bij een kortdurende psychologische hulp worden klachten behandelt als;
langdurige vermoeidheid en/of pijn;

  • depressiviteit;
  • angst;
  • relatieproblemen;
  • problemen op het werk;
  • trauma;
  • zwaar belastend rouwproces.

Werkwijze
Na een zorgvuldige intake wordt er een plan van aanpak op maat gemaakt voor de behandeling. Dit  wordt uiteraard met u besproken.
Behandeling bij het Zorgteam is een behandeling op maat, afgestemd op uw situatie en precieze klachten. ACT is als specialisatie daarbij vaak een uitgangspunt.

ACT
In de meest moderne vorm van gedragstherapie, ACT (acceptance committence therapy), staat het begrip psychologische flexibiliteit centraal. Deze techniek is er in het algemeen op gericht om het interne gedrag (gedachten, emoties) en externe gedrag flexibeler te maken.
Als een mens in zijn/ haar leven geconfronteerd wordt met een klachten, dan vraagt dat om aanpassing. We proberen de psychologische flexibiliteit te vergroten met methoden uit de ACT.

Door gesprek, metaforen en oefeningen wordt u gestimuleerd verder te groeien in dit acceptatieproces. Bij acceptatie hoort ook kunnen “voelen wat je voelt”.  Soms hebben mensen een aversie opgebouwd tegen het stil staan bij hun fysieke en emotionele beleving (‘ik ben toch altijd moe, dus waarom zou ik daar bij stil staan?’).

Door mindfulness-oefeningen wordt geprobeerd de beleving en acceptatie van fysieke en emotionele gevoelens te vergroten.

Kunnen wij u helpen?

Start met typen en druk op enter om te zoeken