Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut houdt zich bezig met het bewegend functioneren van kinderen in de leeftijdscategorie van 0-18 jaar. De kinderfysiotherapie kan plaatsvinden op uw eigen initiatief, of na verwijzing door uw huisarts of de consultatiebureau arts.

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor:

  • Kinderen met een afwijking in de motorische ontwikkeling;
  • Prematuren (te vroeg geboren kinderen) en dysmaturen (kinderen die zijn geboren met een te laag geboortegewicht);
  • Huilbaby’s;
  • Baby’s met de gevolgen van een voorkeurshouding;
  • Kinderen met ademhalingsproblemen of conditionele problemen;
  • Kinderen met chronische pijn;
  • Pre- en postoperatieve zorg bij orthopedische- of chirurgische ingrepen;
  • Obstipatie en incontinentie problematiek;
  • Overgewicht