BURNOUT

ZorgTeam leert u grip te krijgen op overbelasting met een vernieuwende en succesvolle aanpak in teamverband.

Zorgteam werkt multidisciplinair, je kan ook zeggen in teamverband. Gespecialiseerde ergo-, en fysiotherapeuten, soms aangevuld met oefentherapeuten werken individueel met u of juist als team met elkaar samen en zorgen voor een behandeling op maat. Alles is in het belang van de patiënt en als het nodig is kan de zorg veder uitgebreid worden met de hulp van een internist, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of manueel therapeut.

De ergotherapeut is hoofdbehandelaar voor patiënten met ernstige overbelasting of burnout. Alleen, of samen met een team van ervaren therapeuten van Zorgteam wordt de patiënt een aanzet gegeven om hun dagelijks functioneren te verbeteren. Ze leren patiënten zelf hoe ze weer grip op het leven kunnen krijgen en hoe om te gaan met overbelasting.

Tijdens de behandeling worden patiënten gemotiveerd om ook zelf na te denken over de oorzaak en de oplossing van hun probleem. Zelfmanagement wordt onder andere gestimuleerd door het gebruik van de activiteiten- en beweegweger. Hiermee leren patiënten beter te bepalen waar hun grenzen liggen.

Overbelasting is een uitputtingsreactie van lichaam en geest. Deze klachten ontstaan vaak door belastende situaties op het werk. Maar ook problemen thuis of uit het verleden kunnen leiden tot overbelasting of zelfs burnout. Omdat de oorzaken en symptomen van burnout divers en complex zijn, is een behandeling vanuit verschillende invalshoeken vaak noodzakelijk.

De behandeling start met een intakegesprek met een ergotherapeut. Tijdens het eindgesprek, dat eveneens met een ergotherapeut gevoerd wordt, komen nazorg, evaluatie en terugvalpreventie aan bod. Uiteraard is er terugkoppeling en zo nodig contact met de huisarts.

De vernieuwende aanpak slaat aan. De patiënten beoordelen het programma met een 8. ‘Ze geven aan dat de verwachtingen zijn waargemaakt, de contactmomenten buiten de behandeling goed waren en dat ze zich beter voelen.’

Wilt u effectief behandeld worden voor overbelasting en burnout? Neem dan contact op met Zorgteam. Wij adviseren u hiervoor een verwijzing van de huisarts te vragen.

Burnoutmodel Schaper
Relevante symptomen van een (aankomende) burnout kunnen zeer divers en complex zijn. Daarom is soms een behandeling vanuit verschillende invalshoeken van wezenlijk belang. Alleen met deze aanpak bereikt Zorgteam effect in kortere termijnen.

De visie van Frank Schaper (auteur van twee boeken over burnout) is: geen enkele discipline kan een totale behandeling van burnout claimen. Zorgteam sluit zich hierbij aan. Bij burnout is soms een behandeling vanuit verschillende disciplines of specialismen noodzakelijk.

Burnout

Burnout ontstaat veelal door een samenloop van stressvolle omstandigheden, vaak zowel op het werk als in de privésfeer. Deze omstandigheden kunnen soms jarenlang aanhouden en uiteindelijk leiden tot emotionele en lichamelijke uitputting.

Resultaten
Patiënten geven als ervaringen met ons vorige programma aan, dat behandelaars een zeer ruime 8 verdienden; verwachtingen goed zijn waargemaakt; dat ook de contactmomenten buiten de behandeling goed waren en alle patiënten zijn in een mate beter geworden van onze aanpak.

Aanmelden
Wilt u effectief behandeld worden voor burnout? Vraag dan om een verwijzing van uw huisarts en meldt u aan via het aanmeldformulier of neem contact op via 0320-267760.

[contact-form-7 id=”4″ title=”Contactformulier 1″]

Kunnen wij u helpen?

Start met typen en druk op enter om te zoeken