Brigitta van Doorn

Kinderfysiotherapeut

Ik ben Brigitta van Doorn. In 2017 ben ik mijn praktijk gestart om het ToP programma voor vroeggeboren kinderen in Flevoland aan te kunnen bieden. Op dat moment was ik 28 jaar werkzaam in het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad. Aanvankelijk als fysiotherapeut maar de laatste 20 jaar als kinderfysiotherapeut. In het ziekenhuis behandelde ik destijds zowel klinisch als poliklinisch kinderen van 0-18 jaar. Omdat ik op de couveuseafdeling werkte met vroeggeboren kinderen, zag ik dat veel ouders moeite hadden met de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie en daarom ben ik me gaan richten op deze specifieke doelgroep. Als ketenpartner van het AMC bied ik sinds 2017 het ToP programma voor vroeggeboren kinderen in Flevoland aan.
Toen het IJsselmeerziekenhuis uiteindelijk in 2018 failliet ging heb ik mijn praktijk ToPzorg Flevoland uitgebreid met kinderfysiotherapie voor 0-2 jarige kinderen: de doelgroep waarin ik de meeste uitdaging zie. Hiervoor heb ik de samenwerking gezocht met het Multizorgteam en praktijkruimte gehuurd (in het blauwe gebouw direct naast het ziekenhuis). Sinds april 2019 bied ik in Lelystad ook deze specifieke kinderfysiotherapeutische zorg aan in de praktijk of in de thuissituatie.