Wij zijn met een vast team dagelijks bezig met het beoordelen van de gevolgen van het nieuwe Coronavirus en de daarbij benodigde maatregelen. Met ingang van 15 maart zijn de volgende maatregelen getroffen:

Zorgteam wil zorgen voor de veiligheid van onze zorgverleners en óók continuïteit van zorg blijven bieden, beschikbaar zijn voor onze patiënten. Daar passen de volgende maatregelen bij:

  • De manuele fysiotherapie kan zo nodig consulten via telefoon of beeldscherm doen en op verwijzing van de huisarts. Voor beide kunt u een afspraak regelen met onze Patientdesk. Als u zelf de inmiddels bekende klachten ervaart, neem dan contact op met onze patientdesk voor overleg of afmelding.
  • De geplande individuele consulten met psychosomatische fysio- oefen, ergotherapeut, diëtist en psycholoog gaan ook per telefoon. In overleg kan tijdens het telefoongesprek gekozen worden voor bijvoorbeeld videobellen of Skypen.
  • De beweeggroepen worden tot nader order opgeschort. Eventuele abonnementen lopen door maar uiteraard wordt de behandeltermijn ruimhartig verlengd zodra de termijn van opschorting bekend is. Dat kunnen we op dit moment helaas niet anders regelen.
  • Voor de hartrevalidatie in samenwerking met Hartkliniek zijn de afspraken in dezelfde lijn: beweeg- en informatiegroepen worden opgeschort tot nadere berichtgeving. Individuele afspraken gaan vanaf nu per telefoon. In overleg kan tijdens het telefoongesprek gekozen worden voor bijvoorbeeld videobellen of Skypen.

Aanvullend geldt vooralsnog:

  • Wij zijn zo ingericht dat er veilig thuis kan worden gewerkt. Dat doen de meeste van onze ondersteunende medewerkers en behandelaars vanaf nu ook, onder meer om risico’s van uitval te spreiden of zelfs uit te sluiten. Het is vanaf nu mogelijk dat wij u bellen met een voor u onbekend nummer of met de melding ‘anoniem’.
  • Als er door de regering een totale ‘lockdown’ wordt afgekondigd, blijven wij zelfs dan nog steeds in staat veel van onze patiënten te helpen.
  • Het helpt ons heel erg als u vragen aan ons per e-mail via info@zorgteam.nl aan ons stelt. Op die manier kunt u ook regelen dat wij u terugbellen.
  • Als u ons toch echt telefonisch wil bereiken, dan kan dat tussen 8.30 en 12.00 uur óf tussen 13.00 en 17.00.
Recent Posts

Start met typen en druk op enter om te zoeken