Het wordt makkelijker om een zorgverzekering te kiezen. We lazen op Nu.nl, dat zorgverzekeraars het komend najaar ook voor alle aanvullende verzekeringen een uniforme informatiekaart introduceren. Vanaf 2018 is dat verplicht, maar het is er al eerder. Die informatiekaart was er al voor de basisverzekering. De maatregel moet inzicht geven in de verschillende dekkingen. Op alle kaarten wordt de informatie op dezelfde manier gepresenteerd. De indeling en de vormgeving van alle kaarten is gelijk en er staan gestandaardiseerde teksten op.

Op de zorgverzekeringskaart voor basisverzekeringen staat onder meer algemene informatie over de basisverzekering, het eigen risico en soms ook over contractering, vergoeding en keuzevrijheid.

Recent Posts

Start met typen en druk op enter om te zoeken